Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy od školního roku 2019/2020

Mateřská škola  Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ

Březovská 330, Vrané nad Vltavou 252 46

 

Tel.  775 576 176         IČO: 75031728

e-mail: info@msvrane.cz

 

Vyhláška č.1/2019/Krit.

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

od školního roku  2019/2020

 

  

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li stanoveno jinak.

 

Mateřská škola přijímá děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci / viz § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění/. Netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti s odkladem povinné školní docházky a děti 3leté s místem trvalého pobytu na území obce Vrané nad Vltavou.

 

  • Děti s místem trvalého pobytu na území obce Vrané nad Vltavou seřazeny od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

  • Děti s místem trvalého pobytu mimo území obce Vrané nad Vltavou seřazeny od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 

Vrané nad Vltavou dne: 9. 3. 2019                                                                                                                                                                             

Ivana Rážová – ředitelka školy

 

Mateřská škola Vrané nad Vltavou

 

Březovská 830
252 46 Vrané nad Vltavou

IČ: 75031728